Usługi wykonywane przez geodetów wcześniej czy później będą potrzebne prawie każdemu.
Dlatego warto wiedzieć więcej o geodetach i zgłębić oferty geodetów w danym mieście, np.

.

Krótko o geodetach.

Instrumenty geodezyjne

geodezja świdnicaGeodeci na co dzień korzystają z zaawansowanych urządzeń pomiarowych, dalmierzy i tachimetrów.

To bardzo dokładne instrumenty optyczne oraz cyfrowe, które umożliwiają wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów odległości, kątów poziomych i pionowych oraz wielu innych parametrów.

Pewnie każdy na was widział dwóch panów ubranych w kamizelki odblaskowe idących z trójnogiem z założonym na nim urządzeniem.
To właśnie geodeci robiący pomiary.
Na pierwszy rzut oka urządzenie wygląda trochę jak fotoradar i niektórzy kierowcy zwalniają na ich widok.
Takie pomiary zawsze poprzedzają jakieś inwestycje na danym terenie, czasem jest to budowa drogi, a czasem przebudowa wjazdu.

Encyklopedia i służba geodezyjna

geodezja świdnica
Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce ? zdefiniowana jest w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Od 2015 roku nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa1, który jest organem naczelnym w sprawach geodezji i kartografii.
Służba Geodezyjna i Kartograficzna składa się z dwóch pionów: organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej2. Funkcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pełnią organy administracji rządowej, natomiast funkcje administracji geodezyjnej i kartograficznej ? organy samorządu terytorialnego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Służba_Geodezyjna_i_Kartograficzna

Kwestia miernictwa w Wikipedii

Miernictwo ? historyczna, obecnie zanikająca nazwa, odnosząca się do geodezji niższej ? nauki zajmującej się wszelkimi rodzaju pomiarami lądowymi.
Zwykle w geodezji jest to dział dotyczący pomiarów, przy których nie jest wymagane uwzględnianie kulistości Ziemi. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa).
W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi.
Zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwa. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miernictwo.

Widok do druku:

geodezja świdnica