Cel badań mystery shopping

opinia-klienta.pl
Punktem wyjścia badań mystery shopping jest funkcjonowanie w firmie tzw.

Standardów Obsługi Klienta, czyli zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w rozmowach z klientami.

Mystery Shopping jest metodą sprawdzania, w jakim stopniu standardy są przez pracowników realizowane w codziennej pracy. Zadanie najczęściej polega na ?udaniu się na zakupy? i opisaniu doświadczeń z wizyty w uprzednio przygotowanych kwestionariuszach.

W szczególności ocenie poddaje się: wygląd placówek, prezentację produktów, obsługę klienta i mechanizmy budowania lojalności klienta.

Badana firma otrzymuje raport z wynikami punktowymi, zależnymi od braku lub wystąpienia określonych sytuacji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopping

Poziom jakości świadczonych usług ? sprytna kontrola

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się sprawdzanie pracowników za pomocą niekonwencjonalnych metod.
W związku z tym, że tradycyjne kontrole przestały przynosić oczekiwane rezultaty, coraz częściej pracodawca czy właściciel firmy decyduje się na zatrudnienie tak zwanego tajemniczego klienta. Jego zadaniem jest przede wszystkim korzystanie z usług w taki sam sposób, jak tradycyjny klient.
Na tej podstawie można wydać opinię co do jakości świadczonych usług przez pracowników zatrudnionych na przykład w sklepie czy w przychodni.

Taki mystery shopping w ostatnich latach stał się naprawdę bardzo popularny i chętnie wybierany przez pracodawców jako najbardziej skuteczna metoda sprawdzenia, jak pracownicy spełniają swoje obowiązki.

O agencjach badawczych z Wiki

opinia-klienta.pl
Pierwszą agencją badawczą działającą w Polsce był powstały w 1958 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej, w 1982 roku powstało Centrum Badania Opinii Społecznej.

Po powstaniu wolnego rynku w Polsce w 1989 swoją działalność rozpoczęło kilka firm ? zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

Firmy te zajmują się zarówno badaniami rynku, jak i opinii. Corocznie na zlecenie Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku realizowany jest audyt obrotów firm badawczych w Polsce.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_badawcza
.

Widok do druku:

opinia-klienta.pl