Dane odnośnie funkcjonowania firmy można zdobyć na różne sposoby, dla przykładu .

To dobry pomysł, w szczególności dla dużych sieci handlowych albo różnych firm z wydziałami zamiejscowymi.

Zadowolony i niezadowolony klient

badania tajemniczy klient badania tajemniczy klientKażda firma powinna dbać o jak najlepsze relacje z klientem i starać się go zadowolić.

Z danych wynika, że koszty utrzymania przy sobie klienta są znacznie (ponad dziesięć razy) niższe niż koszty uzyskania nowego.

Niektóre firmy, które inwestują w marketing i reklamę, mówią nawet o kilku tysiącach za jednego nowego klienta.
Porównując te koszty wniosek co do opłacalności inwestycji w obsługę klienta nasuwa się sam i jest dość oczywisty. Jednak ważne jest również to co klient powie o firmie sowim znajomym, a niezadowolony klient, wg.
statystyk, poinformuj eo złej obsłudze około 18 znajomych.

Natomiast zadowolony klient opowie o firmie tylko 8 osobom.

Więc jest to kolejny argument opowiadający się za tezę, że o klienta warto i należy dbać.

Nowy produkt- badania

Wprowadzenie nowego produktu na rynek powinno poprzedzić się odpowiednimi badaniami marketingowymi, które mają na celu stwierdzenie opłacalność całego przedsięwzięcia.
Duże firmy muszą inwestować w takie badania, ponieważ ryzykują utratą sporej części kapitału przeznaczonego na inwestycję w nowe produkty. Same badania mogą przybrać różną formę w zależności od potrzeb i branży.
Najczęściej wykorzystuje się tzw.
ankietowanie, czyli generalnie ankiety.

Badania ankietowe są uznawane za jedne z najskuteczniejszych i najłatwiejszych do interpretacji przez zespół badawczy.

Ankiety przygotowywane są przez firmę zajmującą się tymi badaniami, a wyniki są interpretowane i przedstawiane firmie zamawiającej.

Wpływ ankieterski w Wikipedii

Wpływ ankieterski (także efekt ankieterski) w badaniach surveyowych jest to wpływ jaki ankieter wywiera na respondenta podczas realizacji wywiadu. Wpływ ten nie wynika z celowych działań ankietera, lecz z jego mimowolnych sygnałów, którymi daje do zrozumienia która odpowiedź jest pożądana oraz sposobu interpretacji i antycypacji jego cech społecznych przez respondenta. Jednym z takich czynników jest przede wszystkim płeć ankietera, ale także czasami jego światopogląd czy nawet poglądy polityczne, co rzutować może na sposób zadawania pytań respondentowi, a w konsekwencji na udzielane przez respondenta odpowiedzi. Aby niwelować wpływ ankieterski ośrodki badawcze czy poszczególni badacze starają się porównywać odpowiedzi udzielane różnym typom ankieterów i przeprowadzają również tzw. ankiety dla ankieterów.

Ankieter także bywa nieświadomy dokładnego celu badania czy kto jest zleceniodawcą sondażu.

W metodologii nauk społecznych regułą jest zlecenie weryfikacji hipotezy osobie innej niż jej autor.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wpływ_ankieterski
.

Widok do druku:

badania tajemniczy klient