studio badań telefonicznych

Przedsiębiorstwa typu dają możliwość prowadzenia badań i rozmów z klientami opierając się o indywidualne systemy do prowadzenia statystyk.
To świetna możliwość dla mniejszych biznesów, poszukujących firm zewnętrznych prowadzących tego typu usługi.

Ankieter i jego zadania - Wikipedia

studio badań telefonicznych
Wywiady kwestionariuszowe mogą być realizowane z użyciem kwestionariusza papierowego PAPI lub elektronicznego CAPI i CATI.
Same wywiady są najczęściej realizowane w: domach respondentów, w miejscach pracy, w miejscach gdzie przebywa dużo osób (in-hall) lub w konkretnych zbiorowościach (badania audytoryjne np. uczniów szkoły). Zadaniem ankietera bywa też wyłącznie rekrutacja osób na badania - zarówno prowadzone w miejscach publicznych (in-hall) jak i na badania jakościowe np. zogniskowane wywiady grupowe. Ankieterzy zajmujący się wyłącznie rekrutacją są często określani mianem rekruterów. Innym zadaniem ankieterów jest przyjmowanie roli "Tajemniczych klientów" w badaniach typu Mystery shopping.

W tym kontekście powinno jednak mówić się o audytorach a nie ankieterach.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ankieter

Zadania studia badań telefonicznych cati

Podstawowym zadaniem studia badań telefonicznych cati jest przeprowadzanie wywiadów telefonicznych wśród wybranej grupy respondentów.

Praca osób zatrudnionych w cati polega na dzwonieniu do wybranych respondentów i zadawaniu im pytań ze wcześniej przygotowanej listy.

Dzięki temu są one w stanie przygotować dla swoich zleceniodawców zestawienia dotyczące oceny jakości ich pracy.
Zleceniodawcami badań wykonywanych przez cati są np. przedstawiciele różnych firm i przedsiębiorstw oraz dyrektorzy sklepów i placówek edukacyjnych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób oceniana jest ich praca.
Studio badań telefonicznych cati przyjmuje również zlecenia na badania społeczne przeprowadzane np.
przed wyborami.

Wzór rozmowy dla badania telefonicznego

Badania telefoniczne odbywają się w oparciu o przygotowany przez specjalistów skrypt rozmowy, a konsultanci, czy też ankieterzy, muszą prowadzić rozmowę zgodnie z nim.
Skrypt przeznaczony na badanie marketingowe musi zawierać serię pytań, na które ankietowani będą odpowiadali, a na podstawie ich odpowiedzi będzie można zebrać konkretne dane. Sami pewnie nie raz mieliśmy kontakt z ankieterami, którzy dzwonili do ans prosząc o kilka minut naszego czasu.
Jest to zdecydowanie mniej nachalna forma przeprowadzania badań niż powiedzmy spam w skrzynce mailowej z prośbą o wypełnienie ankiety..